STICHTING STILO

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel om als zelfstandige rechtspersoon de activiteiten voort te zetten, die sinds 1988 zijn ontplooid door Lionsclub Renkum – Ostrabeke, in de vorm van het Oosterbeekse evenement “Airborne Music Night”. De Stichting kan naast deze “Airborne Music Night” ook andere activiteiten ontplooien dan wel anderszins door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goeddoel activiteiten ondersteunen. Zo is in 2015 en in 2016 de Gelderse Goede Doelen Rally (GGDR) georganiseerd door Lionsclub Renkum-Ostrabeke.


De middelen die de Stichting genereert, door de organisatie van bedoelde activiteiten, worden uitsluitend aangewend voor financiële ondersteuning dan wel ondersteuning anderszins van door Lionsclub Renkum-Ostrabeke aangewezen goede doelen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.


De Stichting heeft de ANBI status hetgeen fiscale voordelen kan geven indien er schenkingen of giften worden verkregen van particulieren of bedrijven, zowel bij de Stichting als bij degene die de schenkingen of giften verricht.

BELEIDSPLAN

Het beleidsplan 2016 van de stichting bestaat uit de actieve ondersteuning van twee jaarlijkse omvangrijke goede doelen activiteiten:

de Airborne Music Night (AMN) op de vrijdagavond, voorafgaand aan de eerste zaterdag van september, waarop de Airborne Wandeltocht plaatsvindt. Deze wandeltocht trekt in Oosterbeek jaarlijks vele tienduizenden deelnemers en toeschouwers. De Airborne Music Night is een muzikaal evenement, met daarin een uitgebreid programma met diverse bands. Deze bands moeten bij elkaar een zodanig attractief profiel hebben dat daardoor een groot aantal bezoekers wordt getrokken. De AMN-bezoekers bestaan uit betalende gasten of gasten, uitgenodigd door de AMN-sponsoren. Deze opkomst is van groot belang voor de sponsoren van dit evenement, omdat die daardoor hun gasten een plezierige avond kunnen aanbieden en tevens de noodzakelijke publiciteit voor hun zakelijke activiteiten genereren. Maar daarnaast heeft het evenement inmiddels een niet meer weg te denken plaats verworven in het sociale leven van Oosterbeek: de vakanties zijn voorbij, iedereen is weer thuis, en ontmoet elkaar op de AMN om bij te praten en van een spetterend feest te genieten.

CONTACT

Bezoekadres:
Graaf van Rechterenweg 51D, 6861 BP Oosterbeek
Telefoon nummer:

06-10892889
RSIN:

853779156


De Organisatie van de stichting
Voorzitter: K. M. Lamp
Penningmeester: R. Thurlings
Secretaris: D. Sternfeld